જીવતાં તો શીખો પોતાનાં માટે.. - જીવતાં તો શીખો. Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

જીવતાં તો શીખો પોતાનાં માટે.. - જીવતાં તો શીખો.

Komal Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

અે દિવસો પણ કેટલાં સુંદર હતાં, જ્યારે આપણે આપણાં ગામ થી જોડાયેલાં હતાં. હવે ગામ પણ ક્યાં એવું કઈ રહ્યું,.. વિતી ગયો અે સમય, વિતી ગઈ અે યાદો... તે છતાં પણ મને મારા ગામ અને અે ઘર ની બહુજ ...વધુ વાંચો