હતાશા Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

હતાશા

Komal Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

હતાશા...!!!ક્યારે આપણા મન માં પણ હતશા નાં બીજ આપણે પોતેજ વાવતા હોઈએ છે.કોઈ કારણવશ આપણે હતાશ થઈ જઈએ, આપણે તો સાલું આવું વિચાર્યું હતું ને આ શું થઈ ગયું.વ્યાખ્યા : હતાશા એટલે કે જ્યારે મન કે તમને હવે કઈજ ...વધુ વાંચો