ઓસ્કારના 90 વર્ષ: 2018માં ઓસ્કારમાં પસંદગી પામેલી અને બાજી મારી ગયેલી ફિલ્મો Khajano Magazine દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઓસ્કારના 90 વર્ષ: 2018માં ઓસ્કારમાં પસંદગી પામેલી અને બાજી મારી ગયેલી ફિલ્મો

Khajano Magazine માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

ચાલુ વર્ષે ‘ઓસ્કર’માં પસંદગી પામેલી અને બાજી મારી ગયેલી ફિલ્મો‘ઓસ્કર’ એવોર્ડ એ ફિલ્મો માટે બહુ માતબર એવોર્ડ ગણાય છે. તેમાં નોમિનેટ થયેલી અને વિજેતા બનેલી ફિલ્મો અચૂક જોવી જ રહી. ચાલુ વર્ષે ‘ઓસ્કર’ને ૯૦ વર્ષ પૂરા થયા એ નિમિત્તે ...વધુ વાંચો