સેકન્ડ ચાન્સ Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સેકન્ડ ચાન્સ

Komal Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

સેકંડ ચાન્સ !!!!! બધાં સબંધો બહુંજ સારી રીતે નભિ જતા હોય છે. પણ એક સબંધ એવો છે, જ્યાં છૂટા છેડા લઈ શકાય છે.જ્યાં બે માણસો અલગ થઈ શકે છે. આપણાં સમાજ માં કે પછી લોકો ની નજર માં છૂટા ...વધુ વાંચો