સમય એક પુષ્પ Davda Kishan દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સમય એક પુષ્પ

Davda Kishan Verified icon દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

સમય સમય, કાલ કોઈ નો હતો, આજ કોકનો છે અને આવતી કાલે કોઈ બીજાનો હસે. સમય માથાની પાછળ પડેલી ટાલ જેવો હોય છે, આપણે માથા પર હાથ ફેરવતા એમ લાગે કે વાળ છે હજુ, પણ હકીકતે પાછળ કય જ ...વધુ વાંચો