સમજદારી થી નિર્ણયો લેવા જોઈએ. Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

સમજદારી થી નિર્ણયો લેવા જોઈએ.

Komal Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

માતા પિતા બનવું ? માણસ મોટો થાય છે એમ એના માથે જવાબદારી આવે છે. દરેક માણસે પેલા પોતાની જવાબદારી પોતે લઈ શકે એટલું સક્ષમ બનવું જોઈએ.જ્યાં સુધી પોતાની બધી જવાબદારી આપણે નથી સમજી શકતાં ત્યાં સુધી બીજા ની જવાબદારી ...વધુ વાંચો