અનુકરણ કરો પોતાનું Komal Mehta દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

અનુકરણ કરો પોતાનું

Komal Mehta Verified icon દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

હું એટલે શું ? આ સવાલ કર્યો છે આપણે પોતાની જાત સાથે. એનો જવાબ છે, ક્યારેક કોક વાર થાય એવી અનુભૂતિ તો કરી લેતા હોઈએ છીએ. આપણાં જીવનમાં હું નું મહત્ત્વ કેટલું છે, અને શા માટે છે, એવો વિચાર ...વધુ વાંચો