ડુંગળી પુરાણ Kishor Padhiyar દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ડુંગળી પુરાણ

Kishor Padhiyar દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

પુરાતન કાળમાં આદિમાનવો માંસાહાર છોડી શાકાહાર તરફ વળ્યા હશે. ત્યારે સૌપ્રથમ ફળ ફૂલ અને કંદમૂળ નો ઉપયોગ શરૂ કર્યો હશે. અને ત્યારે જ ડુંગળીની કદાચ સૌપ્રથમ શરૂઆત થઈ હશે. આમ ડુંગળીનો ઉપયોગ આદિકાળથી ચાલ્યો આવ્યો હશે એવું લાગી રહ્યું ...વધુ વાંચો