કદરના નામે karansinh chauhan દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કદરના નામે

karansinh chauhan દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

કદરના નામે કબર કદરના નામે અહીં આજે સઘળે કબર છે, શું શું દફન થશે તેમાં કોને આની ખબર છે. હમરાહ ગોતતા નથી મળતું જુઓ એકેય, અહીં તો બની બેઠા બધા કેવા રાહબર છે. આ પ્રસંશા કેરા શબ્દ શૂન્યમાં ગણાય ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો