પ્રલોકી - 4 DR KINJAL KAPADIYA દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રલોકી - 4

DR KINJAL KAPADIYA દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

આપણે જોયું કે પ્રલોકી એના ભૂતકાળ ને વાગોળી રહી હતી, પ્રત્યુષે પૂછ્યું શું થયું? પ્રલોકી પાસે કંઈ જવાબ હોતો નથી.પ્રત્યુષ પ્રલોકી ને ફ્રેશ થવા જવાનું કહે છે. હવે જાણો આગળ. પ્રલોકી ફ્રેશ થઈને આવી ને ...વધુ વાંચો