માફી માત્ર માંગવા માટે જ માંગવાની હોય? Siddharth Chhaya દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

માફી માત્ર માંગવા માટે જ માંગવાની હોય?

Siddharth Chhaya માતૃભારતી ચકાસાયેલ દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

તમે કોઈની મજાક કરો છો તો એ મજાક માટે તમે સીરીયસ પણ હોવ છો. તમે રસ્તે ચાલતા કોઇપણ વ્યક્તિની મજાક નથી કરતા, જે વ્યક્તિને તમે જાણો છો તેની જ મજાક તમે કરતા હોવ છો. એવી જ રીતે જ્યારે તમે ...વધુ વાંચો