ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ – નીતિ સામેના પડકારો Uday Bhayani દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ – નીતિ સામેના પડકારો

Uday Bhayani દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

અગાઉના ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ પરના લેખો ‘ઇવીનો ઉત્પાત’અને ‘ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ–સરકારશ્રી દ્વારા લેવામાં આવી રહેલ નીતિ વિષયક પગલાઓ’માં જોયું કે, દેશમાં ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલોનો વ્યાપ વધારવાનું જ નહીં, બલ્કે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલોનો જ ઉપયોગ થાય તે સુનિશ્ચિત કરવાનો સરકારે નિર્ણય કરી લીધો છે. ...વધુ વાંચો