પિતૃ Nishit Purohit દ્વારા તત્વજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પિતૃ

Nishit Purohit દ્વારા ગુજરાતી તત્વજ્ઞાન

ગુજરાતી કેલેન્ડર નો ભાદરવો મહિનો એટલે પિતૃ મહિનો...જાણતા અજાણતા અજ્ઞાત ની પાછળ થતા કાર્યો અને દાન આ મહિના માં વધુ થાય છે..વિજ્ઞાન ના યુગ ના વિકાસ ની સાથે ધર્મ ભુલાયો છે..ધર્મ એટલે જ્ઞાતિ નહીં પાછી..ભારતીય સંસ્કૃતિ માં દરેક વિધિ ...વધુ વાંચો