ભયાનક સફર એક ટ્રેનની - ભાગ-૩ અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભયાનક સફર એક ટ્રેનની - ભાગ-૩

અંશતઃ. ગોસાઇ ભરતવન દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

જંગલનો રસ્તો પાર કરીને તે સડક પર આવી ગઈ, સડક કેં જયા રેલવે ફાટકની બાજુમાં એજ સડક હતી કે જયા કાત્યાયની એક્સપ્રેસ પસાર થઈ હતી. એમની નજીક એક કેબિન હતું જ્યાં બાલ્કની પર નાનકડું અજવાળું આપતો લેમ્પ સળગતો હતો.. ...વધુ વાંચો