છેલ્લી બેન્ચ ની મિત્રતા પાર્ટ – ૨ (Reunion) Rayththa Viral દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

છેલ્લી બેન્ચ ની મિત્રતા પાર્ટ – ૨ (Reunion)

Rayththa Viral દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

“સ્કૂલ” નામ સાંભળતાની સાથે જ આપણે સ્કૂલની વાતો અને સ્કૂલની યાદો માં ખોવાય જઈએ છીએ.સ્કૂલમાં કરેલી મસ્તી લગભગ છેલ્લા શ્વાસ સુધી યાદ રહે છે ,અને સ્કૂલમાં છેલ્લી બેન્ચ પર બનાવેલો મિત્ર.તે મિત્ર અને તેની મિત્રતાની વાત જ કઇંક અલગ ...વધુ વાંચો