પ્યાર તો હોના હી થા - 12 Tinu Rathod _તમન્ના_ દ્વારા પ્રેમ કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્યાર તો હોના હી થા - 12

Tinu Rathod _તમન્ના_ Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રેમ કથાઓ

( આપણે આગળ ના ભાગ માં જાણ્યું કે આદિત્ય અનેે મિહીકા એમના પેેરેન્ટ્સનેે તેેેઓ મેેેરેજ માટે તૈૈૈયાર છે એવું કહેે છેે. આદિત્યના ફાધર એમનેે ત્યાં સગાઈની વાાતચીત કરવા આવેે છે. મોટાઓ વાતચીત કરતા હોય છે ત્યારે મિહીકા આદિત્યનેે એના ...વધુ વાંચો