દાન - સ્વ-અધ્યન Sunil Bambhaniya દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

દાન - સ્વ-અધ્યન

Sunil Bambhaniya દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

મગનભાઇ કરીને એક માણસ બહુ ગરીબ હતો. તે પોતાનનુ ગુજરાન વનમાંથી લાકડા કાપી ચાલવતો. સવારના પહોરમાં મગનભાઇ કુહાડી લઇને નીકળી પડતા સવારે સુરજ દેવ જાણે પહાડોમાંથી ડોકયુ કરતા હોય તેવું લાગે છે તેનો આછો અને રતાશ પડતો પ્રકાશ જાણે ...વધુ વાંચો