કિંમત છે બનાવટની karansinh chauhan દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કિંમત છે બનાવટની

karansinh chauhan દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

કિંમત છે બનાવટની નથી જેવી માટી, ચૂનો કે રંગની, કિસ્મત તેવી છે, આ બનેલ મુરતની. નથી જેવી શીલ,ગુણ કે ચારીત્ર્યની, મહત્તા તેવી છે દેહ અને સુરતની, નથી કાગળ કે તેના પરના છાપકામની, લાલસા જેવી મુદ્રા મળ્યા પછીના વટની. નથી ...વધુ વાંચો