કમ્પ્લેન બોક્સ ! - (ભાગ - ૭) Vaishali Paija crazy Girl દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

કમ્પ્લેન બોક્સ ! - (ભાગ - ૭)

Vaishali Paija crazy Girl દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

( આપણે આગળ જોયું કે ખુશી આયુષના પપ્પાને હોશમાં લાવવા માટે અવનવા પેતરા કરે છે પણ આ બધું જોઈ આયુષ ગુસ્સે થઇ જાય છે અને ખુશીને ત્યાંથી બહાર લઇ જઈ તેને ત્યાંથી જવા કહે છે ત્યાં જ આયુષના કાકા ...વધુ વાંચો