ક્રિસ્ટલ મેન - 5 Sunil Bambhaniya દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ક્રિસ્ટલ મેન - 5

Sunil Bambhaniya દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

'ભારતીય લેબોરેટરી' દ્વારા સતત તે યાનને ટ્રેક કરવામાં આવી રહ્યું હતું. પછી ખાત્રી થઇ ગઈ કે તે પૃથ્વી તરફ જ આવી રહ્યું હતું. લોકો એવા અનુમાન લગાવી રહ્યા હતા કે જે પહેલા યાન આવ્યું હતું તે જગ્યાએથી આ યાન ...વધુ વાંચો