મોત ની સફર - 29 Disha દ્વારા હૉરર વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

મોત ની સફર - 29

Disha Verified icon દ્વારા ગુજરાતી હૉરર વાર્તાઓ

ઘણી સમસ્યાઓને હરાવી આઠ લોકોનું દળ ચાર દિવસની સફર બાદ છેવટે હબીબી ખંડેર સુધી આવી પહોંચ્યાં હતાં.બીજાં દિવસે ગુરુ એ રસ્તો પુનઃ ખોલી કાઢે છે અને જોહારીની સાથે નીચે ભૂગર્ભ રસ્તે જઈ પહોંચે છે.. પણ એ લોકો બહાર આવે ...વધુ વાંચો