આબરૂદાર ધંધો Yayavar kalar દ્વારા લઘુકથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

આબરૂદાર ધંધો

Yayavar kalar દ્વારા ગુજરાતી લઘુકથા

આબરૂદાર ધંધો ! ભાંગતી રાતે ડેલીએ ટકોરા પડ્યા, વલ્લભ ઝબકીને જાગી ગયો ‘આવા કટાણે કોણ હશે ?’ તે હજી મનમાં વિચારતો હતો ત્યાં ફરી ડેલીએ થોડા જોરથી ટકોરા પડ્યા. ‘અત્યારે કોણ હશે ?’ વલ્લભની પત્ની મંજુએ જાગીને ...વધુ વાંચો