તાપીનદી Ravindra Parekh દ્વારા પ્રેરક કથા માં ગુજરાતી પીડીએફ

તાપીનદી

Ravindra Parekh દ્વારા ગુજરાતી પ્રેરક કથા

'અભિયાન' 13 જુલાઈ,2019ના વાર્ષિક વિશેષ અંકમાં મારો લેખ0તાપી: મારે રૂંવે રૂંવે છે વ્યાપી @ રવીન્દ્ર પારેખએક સંસ્કૃત શ્લોકમાં કહેવાયું છે કે ગંગાનું પુણ્ય તેમાં સ્નાન કરવાથી ને યમુનાનું પુણ્ય તેનું પાન કરવાથી મળે છે અને મઝાની વાત એ ...વધુ વાંચો