આધ્યાત્મિકતા Mahesh Vegad દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

આધ્યાત્મિકતા

Mahesh Vegad દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

"ભ્રમ છૂટે નહીં ત્યાં સુધી" ‘ એક ગુરુએ શિષ્યને કહ્યું કે ‘ બેય , સંસાર મિથ્યા છે . તું એ મૂકીને મારી સાથે ચાલ્યો આવ . ' શિષ્ય કહે કે ‘ ભગવનુ , આ લોકો મને કેટલો ચાહે છે ...વધુ વાંચો