પરાશર ધર્મશાસ્ત્ર - પ્રકરણ ૪ Bhuvan Raval દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પરાશર ધર્મશાસ્ત્ર - પ્રકરણ ૪

Bhuvan Raval દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

द्रितिय अध्याय अतःपरं गृहस्थस्य कर्माचारं कलौ युगेI धर्म साधारणं शक्त्या चातुर्वर्ण्याश्रमागतंII १ II तं प्रवक्ष्याम्यहं पूर्व पराशर्वचो यथाI षट्कर्मनिरतो विप्रः कृषिकर्मसमाचरेतII २ II क्षुधितं तृषितं श्रान्तं बलिवर्द न योजयेतI हिनाडं व्याधितं क्लीबं तृषं विप्रो न वाहयेतII ३ ...વધુ વાંચો

બીજા રસપ્રદ વિકલ્પો