પ્રણયનું પ્રાગટ્ય - 6 Bipin patel વાલુડો દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રણયનું પ્રાગટ્ય - 6

Bipin patel વાલુડો દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

પ્રણયનું પ્રાગટ્યભાગ- 6બિપીન એન પટેલ(વાલુડો)અરમાન સમજતા ક્યાં આવડ્યું છેઅરે માનવી શું મીટ માંડી બેઠો એવા વાદળ સામે,જેને ચોમાસે વરસતા પણ હજી ક્યાં આવડ્યું છે!એને તો ફક્ત પવનની સાથે હરીફાઈમાં જીતવું છે,એને બે ઘડી ઉભા રહી વાત કરતા ક્યાં આવડ્યું ...વધુ વાંચો