ભગવદગીતા અને એટમબમ વચ્ચે શું સબંધ છે ? MB (Official) દ્વારા આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભગવદગીતા અને એટમબમ વચ્ચે શું સબંધ છે ?

MB (Official) Verified icon દ્વારા ગુજરાતી આધ્યાત્મિક વાર્તાઓ

દુનિયામાં ઘણી હકીકતો આપણને આશ્ચર્ય પમાડતી હોય છે. ઘણીવાર બે અંતિમો એકબીજાની સહુથી નજીક હોય છે. આપણે સમાજમાં જોયું છે કે ઘણા ધાર્મિક આગેવાનોના કૌભાંડો પકડાતા હોય છે. જેઓ આખો દિવસ પ્રજાને થોડામાં સંતોષ માનવાની સલાહ આપતા હોય છે ...વધુ વાંચો