બેંકિંગ લોકપાલ યોજના – ૨૦૦૬ (ભાગ–૨)  Uday Bhayani દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

બેંકિંગ લોકપાલ યોજના – ૨૦૦૬ (ભાગ–૨) 

Uday Bhayani દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

બેંકિંગ લોકપાલ યોજના – ૨૦૦૬ વિશે અગાઉના લેખમાં યોજનાની પ્રાસ્તાવિક બાબતો, બેંકિંગ લોકપાલની નિમણૂંકને લગતી બાબતો, બેંકિંગ લોકપાલ સમક્ષ કઇ-કઇ બાબતે ફરિયાદ થઇ શકે છે? ફરિયાદની અરજી કરવાની જોગવાઇ, ફરિયાદની અરજી અન્વયે કાર્યવાહીની વિગતો, ફરિયાદનું નિવારણ ક્યારે ગણવામાં આવે ...વધુ વાંચો