જિંદગી Zala Yogeshsinh દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

જિંદગી

Zala Yogeshsinh દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

? જીવનમાં અશકય તો કંઈ છે જ નહીં...✅ જે વિચારે છે કે આ કાર્ય મારાથી થઇ જશે. . .એના માટે ૧૦૦% એ કાર્ય પૂર્ણ થશે.❌ પણ જે એમ વિચારે છે કે આ કાર્ય મારા થી નહીં થાય. . .એના ...વધુ વાંચો