પ્રેમ-કાવ્યો Maitri દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ-કાવ્યો

Maitri દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

હે પ્રિયે,પ્રેમ છે તું મારો, હિમ્મત પણ તું જ છે મારી,જો બીજું કોઈ હોય ચાહત મારી,પરંતુ પ્રેમ તો આજે પણ તું જ છે મારો,જો હું લખું આટલું તો શું એ પ્રેમ-પુરાવા માટે પુુરતુ નથી??પ્રેમની કોઈ ભાષા કે પરિભાષા હોય ...વધુ વાંચો