ભેદી ટાપુ - ખંડ ત્રીજો - 14 Jules Verne દ્વારા સાહસિક વાર્તા માં ગુજરાતી પીડીએફ

ભેદી ટાપુ - ખંડ ત્રીજો - 14

Jules Verne Verified icon દ્વારા ગુજરાતી સાહસિક વાર્તા

25મી માર્ચ આવી પહોંચી. રીચમન્ડથી બલૂનમાં બેસીને નાસી છૂટ્યો એ વાતને આજે ત્રણ વર્ષ પૂરાં થયાં હતાં. આ ત્રણ વર્ષ દરમિયાન તેઓ પોતાના દેશને ભૂલ્યા ન હતા. અમેરિકાનું આંતરયુદ્ધ પૂરું થઈ ગયું હશે એવી તેમની માન્યતા હતી. એ યુદ્ધમાં કેટલું લોહી ...વધુ વાંચો