જબાલ અખધર - ઓમાન નું પર્વતીય પ્રવાસ સ્થળ SUNIL ANJARIA દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

જબાલ અખધર - ઓમાન નું પર્વતીય પ્રવાસ સ્થળ

SUNIL ANJARIA Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

રણમાં ખીલ્યાં ગુલાબ- જબાલ અખધર------------–---------------------------------ઓમાન કહેવાય રણ પ્રદેશ. અને મસ્કત તો પાઘડી પટટે વસેલું કોન્ક્રીટનું જંગલ કહેવાય એવું નગર.અમે ગયાં ઓમાનની પર્વતની ટોચે વસેલી ફળદ્રુપ ભૂમિ જબાલ અખધર.આ જગ્યાએ જવા સરકારે જ 4x4 કાર ફરજીયાત બનાવી છે. મસ્કતથી સવારે ...વધુ વાંચો