ઑગઠ Ashoksinh Tank દ્વારા સામાજિક વાર્તાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ઑગઠ

Ashoksinh Tank Verified icon દ્વારા ગુજરાતી સામાજિક વાર્તાઓ

"હાશ ! આ રેઢિયાર ઢોર તો હવે લોહી પીય ગયા છે. માણસો દૂધ દોહી ને પાકડીયા થઈ જાય એટલે કાઢી જ મેંલે છે. પેલા તો વાછડો આવે એટલે એને હાચવતા હતા. મોટો થાય એટલે એને બળદ બનાવતા. હવે તો ...વધુ વાંચો