અને પંખી શિક્ષીત થઈ ગયું Bhavik Chauhan દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

અને પંખી શિક્ષીત થઈ ગયું

Bhavik Chauhan દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

(મૂળ વાર્તા રવીન્દ્રનાથ ટાગોર )એક પંખી, સાવ ગમાર.આખો દિવસ ઉડાઉડ,નવા નવા ફળની શોધ,ઉંચે ગગનમાં ઉડવું ને ભૂખ લાગે તો ખાવું..આવો એનો ધંધો!--રાજ્યના રાજાને લાગ્યું,“અરે! આ તો કઈ પંખી છે? આવું પંખી કંઈ કામનું નહીં, આ તો ખાલી વનનાં ફળ ...વધુ વાંચો