સર્કલ - ૨ sameer sarvaiya દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

સર્કલ - ૨

sameer sarvaiya દ્વારા ગુજરાતી નાટક

(ભાગ-૧ ને આપેલા પ્રતિસાદ બદલ આભાર.નવા વાચક મિત્રોં ને વિનંતી કે ‘સર્કલ’ નામે પ્રકાશિત ભાગ-૧ વાંચે.હવે આગળ.........) આમ તેમ પડખા ફેરવતો રહ્યો પણ ગમે તેટલા પ્રયત્નો છતા પણ તે સૂઇ શક્યો નહતો.કંટાળી ને તેણે light On કરી.રાત્રીના ત્રણ વાગ્યા ...વધુ વાંચો