પ્રવાસ વર્ણન AMRUT PATLIYA AMI દ્વારા પ્રવાસ વર્ણન માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રવાસ વર્ણન

AMRUT PATLIYA AMI દ્વારા ગુજરાતી પ્રવાસ વર્ણન

? મારું પ્રવાસ વર્ણન?‘ભોમિયા વિના મારે ભમવું છે આ દુનિયા,ઋષિવનની કુંજ કુંજ જોવી છે મારે.’ પ્રવાસનું નામ સાંભળતાં ભલભલાં માણસનું મન થનગની ઉઠતું હોય છે .પ્રવાસનાં પહેલાં દિવસે મારા જેવા મિત્રો તો નાસ્તાનું આયોજન કરતા હોય છે.જેમ ...વધુ વાંચો