રહસ્યમય પુરાણી દેરી (ભાગ - 2) Prit's Patel (Pirate) દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

રહસ્યમય પુરાણી દેરી (ભાગ - 2)

Prit's Patel (Pirate) Verified icon દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

રહસ્યમય પુરાણી દેરી ભાગ -2 (આગળના ભાગમાં આપણે જોયું કે એક સુંદર વૃંદાવન જેવું ગામ હજનાળી છે. જેમા સાધુ સંતોનું ખૂબ જ માન હોઇ છે. એક પ્રખ્યાત મંદીર રુપ માં શક્તિનો વસવાટ હોઇ છે. ત્યાં જ સાધુના વેશમાં ચોરો ...વધુ વાંચો