તારો પહેલો જવાબ Jigisha Raj દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

તારો પહેલો જવાબ

Jigisha Raj દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

તારો પહેલો જવાબ હા .....તારો પત્ર મળ્યો ...વાંચ્યો એમ નહિ કહું,તારા દિલથી એને સાંભળ્યો ......તું જે પણ કઈ કહેવા માંગે છે તે બધું હું સમજ્યો,છેલ્લા કેટલાયે સમયથી તારા પત્રોનો મેં જવાબ નથી આપ્યો;તું મૂંઝાઈ હોઈશ મને ખબર છે .....હું ...વધુ વાંચો