ચાલો કુદરતની કેડીએ ભાગ - 2 rajesh baraiya દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

ચાલો કુદરતની કેડીએ ભાગ - 2

rajesh baraiya દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

વૃક્ષા રોપણ આવો સાથે મળીને સર્જીએ વન-ઉપવન ,ધરતી પર વાવીએ વૃક્ષોના વન. પર્યાવરણ પંચ મહાભૂતનું એટલે કે હવા, પાણી, જમીન, આકાશ અને અગ્નિનું બનેલ છે. ગીતાજીમાં ઉલ્લેખ છે તે મુજબ પંચ મહાભૂત એ ઈશ્વરનો જ અંશ ...વધુ વાંચો