પ્રેમ પત્ર... paras koleta દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રેમ પત્ર...

paras koleta દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

ડિયર જાનુ, તું મારાથી નારાજ હોઈશ, એ મને ખબર છે. થોડા દિવસથી તારી સાથે વાત જ ન કરી એટલે. હું પણ વિચારતો જ હતો કે કઈ રીતે વાત કરું? હવે વાત કરવી જરૂરી છે?? . તું પણ વિચારતી હોઈશ ...વધુ વાંચો