પ્રથમ પત્ર મનના માણીગરને Zeel Patel દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રથમ પત્ર મનના માણીગરને

Zeel Patel દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

ઝરણા થોડા દિવસોથી રાહ જોઈ રહી હતી એના હમસફરની ... કે ક્યારે એની એંટ્રી થાય...આ પહેલાં એને આવો વિચાર નહોતો આવ્યો...આવ્યો હોય પણ આટલો વિસ્તારથી નહિ...પહેલાં એના જીવનમાં આવી કોઈ જરૂર જ નહોતી... એની જોડે એનો પરિવાર જે હતો ...વધુ વાંચો