આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રકૃતિપ્રેમ rajesh baraiya દ્વારા મેગેઝિન માં ગુજરાતી પીડીએફ

આપણી સંસ્કૃતિમાં પ્રકૃતિપ્રેમ

rajesh baraiya દ્વારા ગુજરાતી મેગેઝિન

- વૃક્ષ સાથે પ્રેમ રાખું છું, શ્વાસનો સંબંધ રાખવો છું. v પ્રાચીન ભારતીય પરંપરાઓમાં પર્વત, નદીઓ, જંગલ અને પશુઓને મૂલ્યવાન ગણવામાં આવ્યાં એથી પ્રકૃતિના એક મોટા ભાગનું સન્માન અને સંરક્ષણ કરવામાં આવતું આદિવાસી સંસ્કૃતિમાં પણ ...વધુ વાંચો