શિક્ષણમાં ઊભી થયેલી અવ્યવસ્થા સમાજને વ્યવસ્થિત કરી શકશે .... CHAVADA NIKUL દ્વારા માનવ વિજ્ઞાન માં ગુજરાતી પીડીએફ

શિક્ષણમાં ઊભી થયેલી અવ્યવસ્થા સમાજને વ્યવસ્થિત કરી શકશે ....

CHAVADA NIKUL દ્વારા ગુજરાતી માનવ વિજ્ઞાન

“સાભળ્યું કશું ને કીધું કશું આખનું કાજળ ગળે ગસ્યું” ઉક્તિ ખૂબ જાણીતી છે પણ આ બાબત આજના વિધ્યાર્થી અને એને ભણાવતી અભ્યાસ કરાવતી નહીં એ મોટા ભાગની સંસ્થાઓ લાગુ પડતીહોય એમ વધારે લાગે છે,વાત જરા વિસ્તારથી રજુ કરું રવિવાર ...વધુ વાંચો