એક સુંદર સબંધ... સાસુ - વહુ Margi Patel દ્વારા નાટક માં ગુજરાતી પીડીએફ

એક સુંદર સબંધ... સાસુ - વહુ

Margi Patel Verified icon દ્વારા ગુજરાતી નાટક

નિખિલ ની વારંવાર ના પડવાથી મમતા ને ખબર પડી ગઈ કે નિખિલ ની દરેક "ના" નું કારણ કઈ બીજું જ છે. મમતા એ નિખિલ ને થોડું દબાઈ ને પૂછ્યું ત્યારે નિખિલે કહ્યું કે તે એક છોકરી ને પ્રેમ કરે ...વધુ વાંચો