પ્રણયનું પ્રાગટ્ય, ભાગ-4 Bipin patel વાલુડો દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રણયનું પ્રાગટ્ય, ભાગ-4

Bipin patel વાલુડો દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

મિત્રો, પ્રણયનું પ્રાગટ્યના ત્રણ ભાગ રજુ કર્યા પછી હવે જવાબદારી જરા વધી ગઈ છે. કાવ્યની અસરકારકતા જાળવી અને આગળ વધારવી એટલી જ જરૂરી હતું. આ ભાગમાં પ્રણયને વિશિષ્ટ રીતે રજુ કર્યો છે. વાંચતા જ હ્રદયના તાર ઝણઝણી ઉઠે ...વધુ વાંચો