તારા જવાબની જોવાતી રાહ Harshika Suthar Harshi True Living દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

તારા જવાબની જોવાતી રાહ

Harshika Suthar Harshi True Living દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

પ્રકૃતિ નો નિયમ છે કે જેનો જન્મ થયો છે તેનું મૃત્યુ નિશ્ચિત છે,પરંતુ જયારે આપણી સાથે આવું કઈ બને ત્યારે આપણે બેબાકળા બની જઈએ છીએ અને ઘણી વાર એમ પણ થાય કે કેમ ભગવાને મારી સાથે આવુ કર્યું ...વધુ વાંચો