પત્ર - વ્હાલા પ્રભુ. Krishna Shukla દ્વારા પત્ર માં ગુજરાતી પીડીએફ

પત્ર - વ્હાલા પ્રભુ.

Krishna Shukla દ્વારા ગુજરાતી પત્ર

વ્હાલા પ્રભુ. આમ તો રોજ આપણે વાત થતી જ રહે છે પણ આજે વાત થોડી ગંભીર અને ખાસ છે એટલે વિચાર્યું કે લખી ને જ કહું. નથી ગમતું ...વધુ વાંચો