પ્રણયનું પ્રાગટ્ય, ભાગ-3 Bipin patel વાલુડો દ્વારા કવિતાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

પ્રણયનું પ્રાગટ્ય, ભાગ-3

Bipin patel વાલુડો દ્વારા ગુજરાતી કવિતાઓ

મિત્રો,ત્રીજા ભાગ માટે ફક્ત એટલુ જ કહીશ કે વાંચો અને આનંદ કરો.હોઠો પર રમતી થઇ જાય એવી રચનાઓ તમને ગમશે. વારંવાર વાચવી ગમે એવી રચનાઓ છે. પહેલા બે ભાગ રજુ કર્યા પછી નવા આયામો સાથે....