ગીતામંથન - 1 Kishorelal Mashruwala દ્વારા પૌરાણિક કથાઓ માં ગુજરાતી પીડીએફ

ગીતામંથન - 1

Kishorelal Mashruwala દ્વારા ગુજરાતી પૌરાણિક કથાઓ

‘ગીતા’નો આરંભ કેવી રીતે છે? યુદ્ધ કરવું કે ન કરવું, એ યોગ્ય કે અયોગ્ય, એ પ્રશ્નો હવે રહ્યા નથી. યુદ્ધનો નિશ્ચય થઈ ચૂક્યો છે. બંને પક્ષનાં સૈન્યો સજ્જ થઈને ગોઠવાઈ ગયાં છે, અને સેનાપતિ તરફથી લડવાનો હુકમ નીકળે એટલી જ ...વધુ વાંચો