બસ એક લાલ ગુલાબ RAKESH RATHOD દ્વારા નવલકથા પ્રકરણ માં ગુજરાતી પીડીએફ

બસ એક લાલ ગુલાબ

RAKESH RATHOD દ્વારા ગુજરાતી નવલકથા પ્રકરણ

એક છોકરો કે જે હજુ પ્રેમ શું એ પૂરું સમજતો પણ નથી.. એ માત્ર પોતાના વિચારો ને હૃદયમાં ઉઠતી ઊર્મિઓને વશ થઈ.. એક મોટું સાહસ કરવા તૈયાર છે.. પણ એને એવી ક્યાં ખબર છે કે રસ્તો કેટલો મુશ્કેલ હશે.. ...વધુ વાંચો